Notícies del club

Dimecres, 16 Maig, 2018

Constitució de la nova junta

Sant Celoni
Us informem que amb data 12 de maig de 2018, ens hem constituit com a nova junta.

Així­ que us presentem a tots vosaltres:
President: MIQUEL JULIA PUSTIO
Vicepresident: CARLOS LUENGO LOPEZ
Secretaria: YOLANDA PEREZ MORENO
Tresorer: JOSE LUIS LUENGO LOPEZ

Vocals
MAITE GALLARDO RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL JIMENEZ CORDOBA
SERGI MARTORI ALONSO
TOMAS ESTEVEZ BARRIO

Us informarem properament de la convocatòria de l'assemblea on us explicarem amb tota la nostra il.lusió els nous projectes del club.

Salutacions
Dilluns, 30 Abril, 2018

Notificació de la Junta Electoral sobre les eleccions

Sant Celoni
La Junta electoral li comunica al Club Arc Sant Celoni que, en data 25 d'abril de 2018, ha rebut una sola candidatura per a formar la Junta Directiva del Club.
Donat que no s'ha presentat cap més altra candidatura, aquesta es formalitza com la nova junta del Club Arc Sant Celoni.
Els membre presentats per a la nova junta directiva són:

President: MIQUEL JULIA PUSTIO
Vicepresident: CARLOS LUENGO LOPEZ
Secretaria: YOLANDA PEREZ MORENO
Tresorer: JOSE LUIS LUENGO LOPEZ

Vocals
MAITE GALLARDO RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL JIMENEZ CORDOBA
SERGI MARTORI ALONSO
TOMAS ESTEVEZ BARRIO


I per a que consti als efectes oportuns, li ho comuniquem els membres de la Junta Electoral:

Maite Gallardo
Rodriguo Domingo
Jordi Pages

Sant Celoni a 25 d'abril de 2018
Dimarts, 27 Març, 2018

Acta provisional de l'Asamblea General de Socis

Sant Celoni
Document de l'acta privisional de l'Asamblea General de Socis del dia 10 de Març de 2018.
PDF icon Asamblea PROVISIONAL 2018.pdf

Pages